Flytyper:

 


Boeing 737-100
  

 
Klassisk 737

 

 
Økonomi og miljø


Transavias 737-700

 

 

Airbus 320

 

Airbus 321

Flyteknikk

 

Generelt»

 

De fleste lesere av nettsiden er selv passasjerer uten kjennskap til flytyper og landingsforhold. For å skape litt bredere forståelse av landingsforholdene på Gazipasa flyplass, hvorfor det tar tid å bygge opp en optimal flyplass, samt hva de ulike flytyper har som egenskap - legger vi ut en enkel informasjon. Dersom du skulle ha ytterligere spørsmål, ta kontakt med oss på e-post.


Landingsforhold»


Gazipasa flyplass har i dag en rullebane som med full sikkerhet kan ta ned fly opptil Boeing 737-700. I teorien kan 737-800 også lande der, men i en situasjon hvor landing blir avbrutt i det man er nesten nede på rullebanen, vil man være nødt til å stige opp igjen mot berget som ligger et stykke nord for flyplassen. Det er en mikroskopisk sjanse for at dette vil gå galt. Men luftfarten skal være totalt uten mikroskopiske sjanser for ulykker. Derfor velger man også i Gazipasa å sette de grenser som er satt.

Krav til lengde på rullebane innebærer alle typer kalkulasjoner. Som vist i dette PDF dokumentet, er det en rekke fly som kan lande i Gazipasa. Boeing 737-800 er det eneste av disse som er i tvilsområdet.

 

 

Flytyper»

 

Boeing og Airbus er i dag de mest benyttede flytyper. Man deler nå opp hele flyflåten i tre hovedkategorier:

 

De originale er de flytyper som ble bygget tidlig, som innehar god funksjonalitet. Når kravene ble endret, er disse nå en mal for det som bygges av nyere modeller.

De klassiske flyene er som nevnt en videreutvikling av de originale flytypene. Mange flyselskap benytter disse i dag.

Neste generasjon er en videreutvikling med tanke på økonomi og miljø. De mest innovative selskapene, som i tillegg har bedre økonomi enn andre selskap, bytter nå ut de klassiske modellene med fly fra denne kategorien.

 

 

Boeing 737»

 

Når det gjelder Boeing, er fordelingen innenfor de tre hovedkategoriene som følger:

 

737 Original serie

  • 737-100
  • 737-200


737 Klassisk serie

  • 737-300
  • 737-400
  • 737-500


737 Neste Generasjon

  • 737-600
  • 737-700      Seteplan
  • 737-800      Seteplan
  • 737-900
  • Boeing Business Jet

 

Detaljert informasjon om de ulike flytyper fra Boeing finner du på Wikipedia.

 


Airbus»

 

Dette selskapet, med hovedbase i Frankrike, ble etablert i 1970. Selskapets intensjon var å bli en europeisk konkurrent til de amerikanske flyprodusentene Boeing og Mc Donnell Douglas. Sistnevnte produsent skapte den velkjente MD-serien. I 1997 var Mc Donnell Douglas overtatt av Boeing. Det amerikanske selskapet har nå en hovedkonkurrent i Europa. Konkurransen fra Airbus en direkte årsak til at Boeing igangsatte produksjonen av "neste generasjon".

 

Airbus startet med en flytype de kalte A300. Denne ble det europeiske selskapets mal for hele 3x-flyserien.

 

A310 som inkluderer A318 og A319, er mindre fly som benyttes mye som forretningsfly
A320 er med sin A321 som er en direkte konkurrent til Boeings 737-serie
A330 er en større flytype, som konkurrerer med Boeings 757-serie
A340 ble utviklet som et forsøk på å ta markedet fra Boeings 747-serie, noe som ikke lyktes
A380 er i dag verdens største passasjerfly, som overtar mye av markedet for Boeings 747-serie

Detaljert informasjon om de ulike flytyper fra Airbus finner du på Wikipedia.

 


Velkommen til Gazipasa, hollendere!
Norske flagg skal også vaie i vinden denne historiske dagen....

Pro Admin Ltd © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use